تعهدات بیمه‌ای

10 / 10
از 1 کاربر

شرکت میخک نسج تهران ضمن اینکه خود را ملزم به اجرای دقیق و همه جانبه‌ی قانون کار در خصوص پرداخت حق بیمه‌ی نیروی انسانی می‌داند؛ در پی عقد قرارداد با شرکت بین المللی کمک‌ رسان ایران، تمامی بیمه‌شدگان، افراد تحت تکفل و والدین آن‌ها را تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرارداده‌است.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :