تعهدات زیست محیطی

10 / 10
از 1 کاربر

شاخص سرانه‌ی استاندارد فضای سبز که از سوی سازمان ملل متحد برای هر فرد تعیین شده است، 25 متر مربع است. مطالعات بر روی سرانه‌ی متعارف فضاهای سبز شهری در ایران کمیتی حدود 7 تا 12 متر مربع را نشان می‌دهد. نظر به اینکه، مسئولیت فضاسازی و محیط‌سازی‌ها تا رسیدن به نقطه‌ی استاندارد، بر عهده‌ی مدیریت شهری و عموم افراد جامعه است؛ شرکت میخک نیز با اختصاص بخشی از محوطه‌ی کارخانه به فضای ‌سبز، به ایفای نقش خود در حرکت به سوی این شاخص جهانی پرداخته است.

میخك ‌نسج تهران به منظور حفاظت از محیط زیست و عمل به تعهدات زیست‌محیطی خود اقدام به ایجاد یك واحد لجن‌گیر در كنار تصفیه‌خانه بیولوژیك و شیمیایی كارخانه كرده است که در چاه‌های جنوبی دفن می‌شود. در حال حاضر نیز عملیات پایش و نظارت پساب ورودی و خروجی تصفیه خانه و همچنین نمونه‌گیری از دودکش‌ها به صورت منظم و تصادفی با همکاری شرکت مهندسی مورد تأیید سازمان حفاظت از محیط‌زیست در حال انجام است.

میخک نسج تهران با درک بحران کم‌آبی کشور و پذیرش مسئولیت‌های خود در قبال این معضل وارد فاز مطالعاتی بازچرخانی آب شده است. طرح تحقیقاتی مذکور که زیر نظر دکتر آرمین گروئیان کارشناس HSE کارخانه در حال پیگیری و انجام است؛ در فاز عملیاتی، آب مورد استفاده را پس از تصفیه‌ی فیزیکی و شیمیایی، برای بهره‌برداری مجدد صنعتی به شبکه‌ی تولید تزریق خواهد کرد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :