اعضای هیئت مدیره‌

10 / 10
از 1 کاربر

جناب آقای علیرضا حاجی‌رحیمی

سمت: مدیرعامل

 

جناب آقای مهندس محمدرضا زینعلی

سمت: عضو هیئت مدیره

 

جناب آقای سعید زینعلی

سمت: عضو هیئت مدیره

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :